Miten löysin Vedisen Astrologian?
Tai no, miten se löysi minut..

Löysin ikivanhan vedisen tiedon lähteille vuosia sitten joogan ja mantrameditaatioiden myötä. Valon Tiede eli Vedinen astrologia tuli elämääni noin viisi vuotta sitten. Tunnistin sen kuin vanhaksi tutuksi: tätä haluan ymmärtää lisää ja opettaa muille.

Ollessani healingmatkalla Casa de Dom Inaciossa lokakuussa 2014 Yogananda ilmestyi uneeni. Minulla ei ollut häneen mitään aiempaa tietoista yhteyttä. Minulla oli matkalla oma vedisen astrologian syntymäkarttani mukana. Seuraavina öinä karttani omat koodaukset alkoivat vain avautua minulle. Hyvin selvästi näin myös asiat, jotka minun piti oppia tässä elämässä.

Jatkoin tiivistä opiskelua Pirjo Hirvosen johdolla. Hän on saanut oppinsa puolestaan opettajalta, jota Maharishi Mahesh Yogi on opettanut. Samaan aikaan opiskelin ulkomaisten opettajien avulla webin välityksellä ja harjoittelin käytännössä. Opiskeluni jatkuu edelleen ja opin koko ajan uutta.

Opintojeni ohessa etsin myös samalla omaa tapaani tehdä vedisen astrologian konsultaatioita. Alusta asti oli kuitenkin selvää, että haluan sen avulla auttaa ihmisiä kasvattamaan itsetuntemustaan, pääsemään omassa kasvussaan eteenpäin ja hyödyntämään sitä mm. työn ja uran alueen konsultaatioissa.

Kuuntele ja katsele, mitä lääkäri ja kirjailija Deepak Chopra kertoo Vedisestä Astrologiasta

Mitä on Vedinen astrologia?

Kerron siitä lainauksilla vuonna 2016 julkistetussa kirjassani nimeltään PyhäänVaellus seuraavaa:

Vedinen astrologia eli Jyotish on Vedojen osa ja yksi kuudesta Vedangasta. Vedat ovat tekstejä, jotka kirjoitettiin Sanskritin kielellä yli 5.000 vuotta sitten. Ne auttavat meitä ymmärtämään luomakunnan mysteerejä ja luonnon lakeja.

Kaikki tieto on olemassa universumissa. Osana Korkeinta Tietoisuutta meillä on potentiaali kaikkeen tietoon. Muinaiset viisaat ja näkijät tiesivät tämän ikiaikaisen totuuden. He tutkivat planeettojen liikkeitä ja kuvioita, ja huomasivat, että aurinkokunnan tila heijasti nykyhetken luonnetta. Ymmärtääkseen syitä tapahtumille he katsoivat taivaalle. Tämä johti Itsen oivallukseen ja korkeampaan tietoon, jota kutsutaan Vedaksi; kun me tiedämme todellisen Itsemme, meistä tulee Vedan tuntijoita ja kanssaluojia. Olemme tuolloin tietoisia kaikesta ja elämme harmoniassa kaiken elämän kanssa.

Jyotish tulee jyoti-sanasta, joka tarkoittaa kynttilän liekkiä. Symbolisesti se merkitsee elämän jumalallista periaatetta, sillä elämää ei ole ilman valoa, joka loistaa meille taivaasta. Loppuosa sh merkitsee parasta ja viisainta. Näin Jyotish voidaan kääntää valon tieteeksi tai taivaan viisaudeksi. Valo karkottaa pimeyden ja tiedon valo hälventää tietämättömyyden. Jyotish on näin tietoisuuden sisäinen valo, Vedojen silmät.

Vedinen astrologia tutkii planeettoja, tähtiä ja horisonttia. Sen avulla pystymme ymmärtämään elämäämme ja sitä, miksi synnyimme. Se paljastaa kartan ja ajankohdan tapahtumille ja suuntauksille, jotka saattavat ilmentyä meille kokemuksina elämämme aikana. Sen tarkoituksena on kasvattaa itsetuntemustamme, sillä se paljastaa meille hyvät ja huonot taipumuksemme.

Vedinen astrologia nostaa tietoisuutemme kaiken sellaisen yläpuolelle, joka sitoo meidät kärsimykseen ja suruun. Se näyttää meille vahvuutemme, jonka avulla voimme rakentaa menestyksemme – onnellisuutemme – maallisessa ja henkisessä maailmassa. Näiden kahden maailman välillä ei ole eroa, joten menestys toisessa tukee synergeettisesti toista.

 

Länsimainen ja vedinen astrologia

 Suurin ero länsimaisen ja vedisen astrologian välillä johtuu siitä, että ne käyttävät eri eläinradan järjestelmää. Länsimainen astrologia perustuu trooppiseen eläinradan järjestelmään, joka kertoo maan suhteesta aurinkoon. Vedinen perustuu sideeriseen järjestelmään, joka kertoo planeettojen suhteesta taustalla oleviin tähtiin (naksatrat).

Trooppinen järjestelmä käyttää kevätpäivän tasausta eläinradan alkupisteenä, eli oinasta, ja joka on vuosittain kiinteä. Tämä kohta ei kuitenkaan ole eläinradalla tosiasiallisesti liikkumaton. Maapallon vaappumisliikkeen johdosta on olemassa noin 50.3” ero. Tämä tunnetaan päiväntasauksen prekessiona.

Vuonna 285 JKr. sekä sideerinen että trooppinen järjestelmä olivat päällekkäin. Siitä lähtien ero on kasvanut tähän päivään mennessä noin 24,6 asteeseen. Tämä pitkittäinen ero tunnetaan nimellä ayanamsha. Käytännössä tämä tarkoittaa suurimmalla osalla ihmisiä muun muassa syntymä- ja nousevan merkin muuttumista verrattuna länsimaisiin merkkeihin.

 

Om Ganesha Namaha

Ganesha on vedisen astrologian jumaluus. Hän auttaa mieltämme tulemaan tietoisemmaksi ja nousemaan ymmärtämisen korkeammille tasoille.

Uusi kuva (57)